שאלות   בחינות    
נמצאו: 9 שאלוני בחינה
1.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשס"ו (עברית)
2.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשס"ה (עברית)
3.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשס"ד (עברית)
4.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשס"ג (עברית)
5.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשס"ב (עברית)
6.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשס"א (עברית)
7.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תש"ס (עברית)
8.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשנ"ט (עברית)
9.816102 - תולדות האמנות ב'
מועד הבחינה: תשנ"ח (עברית)

החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי של מרכז בחינות של מרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) .
כל הזכויות שמורות © 2003